pSTAKE Návrh - Podpora stkBNB (liquid staked BNB) jako kolaterál na Venusu

Souhrn

Tým pSTAKE spustil stkBNB, liquid staking produkt pro BNB Chain. Produkt byl úspěšně uveden na trh s více jak $5 mil. v TVL a více jak $8 mil. v likviditě na PancakeSwap během prvního měsíce. Tým chce uvést stkBNB jako kolaterál na protokolu Venus s limitem vkladu $2 mil. a maximálním LTV 50%. Tento příspěvek na fóru si klade za cíl poskytnout komunitě Venus více kontextu a zeptat se všech na názory a příspěvky ohledně toho, jak toho lze dosáhnout nejbezpečnějším a uživatelsky nejpřívětivějším způsobem, aby z toho měli nakonec užitek uživatelé Venusu.

Pozadí na Liquid Staking

Uživatelé v řetězcích Delegated Proof of Stake (DPoS) vkládají svá aktiva, aby zajistili bezpečnost sítě. Ekonomické zabezpečení řetězce je definováno celkovou hodnotou stakovaných aktiv, která závisí na stakovém poměru řetězce. Uživatelé čelí kompromisu mezi vložením svých aktiv k zajištění bezpečnosti základního řetězce a používáním nativního aktiva blockchainu v DeFi, který obvykle získává lepší odměny, i když s vyšším rizikem. Liquid staking řeší toto dilema uživatelů tím, že jim vydává zástupce stakovaného nativního tokenu, který lze použít v DeFi a zároveň získávat odměny za staking v pozadí. Protokoly s Liquid stakingem sází aktiva vložená uživateli důvěryhodné sadě validátorů, aby se optimalizovaly odměny uživatelů. Důvěryhodné protokoly liquid stakingu zajišťují růst poměru vytyčování podkladového řetězce, což vede ke zvýšené bezpečnosti protokolu.

Rizika používání Liquid Staked tokenů na Venusu

Hlavním rizikem zalistování stkBNB na Venus je, že cena likvidního staking tokenu nezůstane na stejné úrovni jako podkladový token. Toto riziko je způsobeno -

 • Odměny za staking – Ztráta odměn za sázky může vést k tomu, že uživatelé vydělají méně než normální sázky, což by snížilo důvěru v tekutý sázkový token
 • Dostupnost likvidity pro zástupce stakovaných tokenů – Likvidita nemusí být dostupná na DEX, aby uživatelé mohli obchodovat mimo vsazené pozice
 • Kolísání poptávky v časovém rámci nestakingu – Dlouhá doba vyvázání během období vysoké volatility může vést k prodeji vsazených tokenů
 • Tržní vnímání aktiva – Liquid staking protokoly musí zajistit vysoké bezpečnostní standardy, aby byla zachována důvěra uživatelů ve vsazený token

Snižování rizik

Tým pSTAKE podnikl důležité kroky ke zmírnění všech rizik uvedených v předchozí části –

 • Robustní design tokenu – zástupce společnosti pSTAKE staking, stkBNB, se řídí modelem tokenů směnných kurzů (cToken model) a dodržuje doporučené standardy BEP-20 a ERC-777, aby byla zajištěna bezpečnost a snadná interoperabilita.
 • Delegování nejlepšími validátory – Tým pSTAKE používá hodnotící mechanismus validátoru (založený na APR validátoru, provozuschopnosti a historii osekávání) k tomu, aby zařadil na seznam 10 nejlepších validátorů na BNB Chainu. V pozdějších verzích bude tým implementovat mechanismus opětovného delegování v řetězci, aby zajistil, že uživatelé získají nejvyšší možné odměny.
 • Vícenásobné integrace DEX – pár stkBNB/BNB má na PancakeSwapu fond s více jak $8 mil. Tým pSTAKE také zavede ‘‘deep pool’’ na burze Wombat, jakmile bude spuštěna funkce sidepool pro Wombat. Pool zajistí, že uživatelé budou mít vždy možnost obchodovat ze svých pozic stkBNB. Tým pSTAKE bude nadále motivovat poskytovatele likvidity, aby zajistili vělkou likviditu v poolech.
 • Vícenásobné audity a bezpečnostní partnerství – Zabezpečení protokolu je pro pSTAKE prvořadé. Společnost pSTAKE spolupracuje s nejvýznamnějšími protokoly zaměřenými na bezpečnost v kryptoměnách, aby zajistila bezpečnost uživatelských prostředků. Chytré smlouvy stkBNB byly úspěšně auditovány společnostmi Peckshield a Halborn. Společnost pSTAKE také uzavřela partnerství se společností Certora a dokončila formální ověření nejdůležitějších smart kontraktů. Nepřetržité on-chain sledování škodlivých aktivit se provádí pomocí botů nasazených v síti Forta. stkBNB má také live bug bounty program s Immunefi pro zátěžové testování protokolu na případné chyby
 • Vzdělávání uživatelů – Stejně jako všechny protokoly, i protokoly liquid stakingu čelí největší výzvě během obrovských propadů trhu, kdy uživatelé oddlužují svá aktiva. Poučení uživatele o rizicích je nezbytnou esencí, aby se zabránilo úprku uživatelů na protokolu během podobných událostí. pSTAKE spolupracuje s týmem BNB Chainu, aby si uživatelé uvědomili výhody stakingu a liquid stakingu a zároveň zajistili bezproblémové uživatelské prostředí, aby uživatelé za takových okolností nepřijímali nepříznivá rozhodnutí.
 • Plány do budoucna - Unstake lhůta v řetězci BNB je 7 dní. Protokol pSTAKE pracuje na fondech zpětných odkupů v nadcházejících verzích, aby uživatelům umožnil okamžitě zrušit staking až do limitované částky. To doplní stkBNB/BNB pooly vytvořené na DEXech, které uživatelům umožní okamžitě se dostat ze svých liquid staking pozic.

Přivedení stkBNB na Venuši

Model tokenu

Model směnného kurzu stkBNB funguje podobně jako model vTokenu na protokolu Venus. stkBNB se může přímo integrovat do protokolu Venus podobně jako jakýkoli jiný token BEP20, díky čemuž je proces mnohem jednodušší než model rebasing tokenu. pSTAKE podnikne všechny nezbytné kroky ke zmírnění dalších rizik vyplývajících ze zařazení stkBNB do protokolu Venus –

 • Riziko smart kontraktu pSTAKE
 • Manipulace s cenami stkBNB

Zabezpečení

Společnost pSTAKE spolupracuje s nejvýznamnějšími protokoly zaměřenými na bezpečnost, aby zajistila důkladné testování smart kontraktů.

Kurz stkBNB/BNB

Směnný kurz stkBNB/BNB na PancakeSwap se během prvního měsíce od spuštění pohyboval mezi 0,98 a 1,01 (očekávaná hodnota je mezi 1 a 1,003 od spuštění). Po počáteční volatilitě v prvních dvou dnech neklesla pod 0,989. Růst likvidity v PancakeSwap poolu s nárůstem stkBNB TVL pouze způsobí, že cena páru na PancakeSwap bude těsněji následovat cenu kontraktu stkBNB/BNB. Druhý fond na Wombat bude motivovat arbitrážní správce k udržení směnného kurzu ve dvou fondech a dá sílu udržovat směnný kurz s minimálními odchylkami.

Cenové orákulum

Jedním z hlavních požadavků pro uvedení stkBNB na Venuši je stabilní cenové orákulum pro zajištění včasné likvidace na protokolu Venus. Cenové orákulum musí mít vysoké náklady na manipulaci, aby byla zajištěna stabilita protokolu.

pSTAKE spolupracuje s Chainlink Labs na umožnění vypočítaného cenového orákula pro token stkBNB. Chainlink oracle pro stkBNB je BNB/USD Chainlink orákulum plus vypočítaný konverzní poměr stkBNB/BNB. Jediným faktorem, který může ovlivnit změny konverzního poměru, jsou nové odměny přicházející do systému od validátorů, protože v řetězci BNB nedochází k osekání delegátů.

Výpočet ceny orákula pro Chainlink bude fungovat následovně -

 1. Uzly Chainlink budou dotazovat smlouvy pSTAKE na exchangeRate()
 2. Dotaz vrátí dvě hodnoty – totalWei a poolTokenSupply. Uzly použijí poměr těchto dvou k výpočtu efektivního směnného kurzu stkBNB/BNB
 3. Uzel vynásobí směnný kurz cenou BNB z kanálu BNB/USD pro výpočet efektivní ceny stkBNB

Konečný výpočet bude fungovat následovně -


totalWei - Celková částka BNB stakovaná s pSTAKE

poolTokenSupply - Celková stávající dodávka stkBNB

Výhody stkBNB pro uživatele Venuše

BNB staking je nezbytným krokem k zajištění bezpečnosti BNB řetězce. Stejně jako ostatní projekty DeFi, Venus nezíská přístup k BNB stakovaným na řetězci, čímž přichází o potenciálně miliardy dolarů v zajištění. Liquid staking produkty jako stkBNB to řeší a přinášejí Venusu další kolaterál, který dříve nebyl dostupný.

Liquid staking umožňuje mnoho dalších případů použití na základě ochoty uživatelů riskovat. Schopnost uživatelů používat stakovaná aktiva (stkBNB) jako kolaterál umožňuje likvidní sázky s pákovým efektem. Uživatelé budou moci vložit stkBNB jako zajištění a půjčit si BNB. BNB pak může být použito na liquid staking pomocí protokolu pSTAKE k ražení stkBNB, které lze opět použít jako kolaterál k vypůjčení dalšího BNB. To vytváří iterativní smyčku, jejímž prostřednictvím mohou uživatelé získat mnohem vyšší výnosy než jednoduchým stakováním.

Kromě toho, mít výnosná aktiva jako kolaterál otevírá dveře k samosplácení půjček. Hodnota tokenu stkBNB použitého jako zajištění se s časem neustále zvyšuje a automaticky snižuje poměr úvěru k hodnotě zajištění.

stkBNB umožňuje přístup k novému kapitálu a efektivní využití dostupného kapitálu na Venusu s minimálními dodatečnými riziky, protože zrušení stakingu BNB lze snadno provést na BSC, na rozdíl od Etherea, kde časová osa pro povolení zrušení stakingu ETH stále není jasná.

Parametry

Cenový orákulum Chainlink vždy sleduje cenu stkBNB z tokenové smlouvy. Dlouhodobá cena za token stkBNB by se měla vždy rovnat ceně od Chainlink oracle. Jakákoli změna v důsledku obchodování vytváří příležitost k arbitráži.

Vzhledem k tomu, že stkBNB bude povoleno pouze jako kolaterál, jakákoli umělá inflace ceny stkBNB na DEX se neprojeví v hodnotě kolaterálu, a tím zajistí bezpečí před manipulací. Jediné riziko kvůli kalkulovanému feedu je z trvalého poklesu kurzu stkBNB/BNB. To se může stát pouze v případě ztráty důvěry uživatele v token stkBNB, primárně kvůli hacknutí. Tým pSTAKE přijal všechna možná bezpečnostní opatření, aby zajistil, že taková situace nenastane.

Aby se minimalizovala rizika pro protokol Venus během kalkulované fáze přísunu, tým pSTAKE navrhuje uvést token stkBNB s maximálním limitem vkladu $2 mil… Tým také navrhuje maximální LTV 50%, aby bylo zajištěno, že nedojde ke ztrátě protokolu z důvodu krátkodobých pohybů kurzu stkBNB/BNB. Strop může být v budoucnu revidován na základě růstu tokenu stkBNB v ekosystému řetězce BNB.

Otázky pro komunitu

 1. Co si myslíte o přivedení stkBNB na Venus?
 2. Jaké skvělé případy použití nebo strategie vás napadají?
 3. Jaké obavy byste měli ohledně přidání stkBNB na Venuši?
 4. Jaké návrhy máte ohledně Orákula / TWAP