Hướng dẫn về việc thanh lý của Venus Protocol

Ngay sau khi gửi một số tài sản vào giao thức Venus, bạn có quyền nhận lãi (bằng tài sản
bạn đã gửi cộng với phần thưởng được trả bằng XVS). Ngoài lãi suất đối với token, bạn có thể
vay bằng cách sử dụng tài sản của mình làm tài sản thế chấp cho khoản vay này.

Tôi có thể vay bao nhiêu?

Đối với mỗi mã thông báo trong Venus Protocol, có một "collateral factor (yếu tố tài sản thế
chấp) ", điều này cho biết số tiền tối đa mà bạn có thể vay đối với tài sản thế chấp của mình cho
mã thông báo cụ thể đó.

Đối với ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng mã thông báo DOT, có hệ số tài sản thế chấp là
60%. Vì vậy, số tiền TỐI ĐA mà chúng tôi có thể vay là 60% giá trị USD của tài sản thế chấp
của chúng tôi được gửi trên giao thức Venus. Chúng tôi gọi giá trị này là ‘’ Borrow limit (giới
hạn vay) ‘’. Hạn mức khoản vay được hiển thị trong phần “Dashbroad (bảng điều khiển)” của
App.venus.io dưới dạng thanh hiển thị phần trăm hạn mức khoản vay của chúng tôi đã được sử
dụng. Chỉ số này dao động từ 0% đến 100% (đối với giá trị cam kết của chúng tôi bằng USD, nó
thể hiện từ 0% đến 60% giá trị cam kết của chúng tôi). Nói rõ hơn, 100% hạn mức vay đã sử
dụng tương ứng với 60% giá trị tài sản thế chấp của chúng tôi. Chúng ta đừng bao giờ để hạn
mức cho vay đạt 100%, vì lúc đó, chúng ta có thể bị thanh lý.

Thông tin thêm: Cho đến ngày 15/08/2022, tất cả các mã thông báo đều có hệ số thế chấp từ 40-
80%, điều này tất nhiên có thể thay đổi trong các đề xuất trong tương lai.

Bị thanh lý có nghĩa là gì?

Nếu vị thế của bạn bị thanh lý, điều này có nghĩa là chúng tôi cho phép người thanh lý thanh
toán khoản vay của bạn và cho anh ta quyền tiếp quản tài sản thế chấp đã cung cấp của bạn bằng
số tiền người thanh lý trả + 10% số tiền này, đó là lợi nhuận.

Số tiền bị thanh lý tối đa là bao nhiêu?

Người thanh lý thanh lý vị thế của bạn đủ khả năng để thanh toán khoản vay của bạn, tối đa là
50% giá trị khoản vay, được trả ngay dưới dạng tài sản đã giao của chúng tôi cộng thêm 10%
làm phí thanh lý (tức là lợi nhuận cho người thanh lý).

Liệu rằng tôi cũng có thể trở thành người thanh lý?

Đúng vậy, bất kỳ ai cũng có thể trở thành người thanh lý. Bạn cần biết cách tương tác với hợp
đồng thông minh của vToken, tìm người ở vị thế thanh lý, bạn cần có BNB để trả phí GAS và
tài sản để thanh toán khoản vay. Các bot tự động thanh lý như vậy thường được lập trình để
thực hiện việc đó trong vài giây, vì vậy sẽ rất khó (bạn có thể thử) để thực hiện việc thanh lý
theo cách thủ công, nhưng không phải là không thể.

Vậy thiệt hại thực sự của tôi là gì?

Khi bạn bị thanh lý, về mặt kỹ thuật, khoản lỗ duy nhất của bạn là 10% phí cho người thanh lý
(bây giờ là 5% cho người thanh lý và 5% là lợi nhuận giao thức).

Chúng tôi sẽ làm rõ bằng cách sử dụng ví dụ sau:

Tôi đã gửi DOT trị giá 100$ và vay 60$ bằng BNB.
Vậy sau đó nó sẽ diễn ra như thế nào…

1. Khoản vay: tài sản đã thế chấp 100$, khoản nợ 60$, 60$ (đã vay) có trong ví của tôi

Tôi đã gửi 100$ và vay 60$ - khoản nợ của tôi là 60$ mà tôi có trong ví của mình.

2. Thanh lý: tài sản thế chấp 67$, khoản nợ 30$, 60$ trong ví của tôi

Trong quá trình thanh lý, người thanh lý đã trả nợ cho tôi một nửa số nợ của tôi (30$) và đổi lại
nhận được 33$ từ tài sản thế chấp của tôi (30$ + 3 $ tiền phí).

3. Hoàn trả khoản vay: tài sản thế chấp 67$, khoản nợ 0$, 30$ trong ví của tôi

Tôi đã sử dụng $ 30 từ ví của mình để trả nợ.

4. Cuối cùng: 0$ tài sản thế chấp, 0$ nợ, 97$ trong ví của tôi

Tại thời điểm tôi rút tài sản thế chấp về ví, tôi còn lại 97$ ở đó, vì vậy khoản lỗ thực sự của tôi
sau một quá trình thanh lý là 3$ = 3% tổng số tiền đã thế chấp của tôi.

NHƯNG HÃY CẨN THẬN! Bí quyết là người thanh lý có thể thanh lý bạn nhiều lần cho
đến khi khoản vay của bạn ‘’ Healthy (lành mạnh) ‘’, vì vậy nếu bạn vẫn vượt quá hạn mức vay tối
đa sau lần thanh lý đầu tiên, bạn sẽ được thanh lý lại.

Với ví dụ trên, vay 60$ có nghĩa là sử dụng hết hạn mức vay tối đa của tôi, vì vậy tôi có thể bị
thanh lý ngay lập tức. Nếu bạn sẽ làm việc với các khoản vay, cần phải luôn vay ít hơn để không
đến mức phải thanh lý.

Khi nào đến điểm thanh lý?

1. Khi của tài sản mà bạn cung cấp thay đổi giá trị:
Nếu giá trị này giảm xuống, rủi ro thanh lý sẽ tăng lên vì chúng ta có giá trị USD hiện tại thấp
hơn làm tài sản đảm bảo cho khoản vay của mình, tỷ lệ phần trăm của hạn mức vay tăng lên, bạn
sẽ tiến gần đến điểm thanh lý. Ngược lại, nếu giá trị tài sản thế chấp của bạn tăng lên, rủi ro
thanh lý sẽ giảm.

Trong ví dụ trên, tôi sử dụng DOT làm tài sản thế chấp, vì vậy nếu giá DOT giảm thì rủi ro thanh
lý tăng, nếu giá DOT tăng thì rủi ro thanh lý giảm.

2. Khi của tài sản mà bạn mượn thay đổi giá trị:

Ví dụ: nếu bạn vay BNB và giá BNB tăng, giá trị khoản vay bằng USD của bạn cũng sẽ bắt đầu
tăng. Tất nhiên, điều này cũng đưa bạn đến gần việc sử dụng hạn mức vay tối đa và rủi ro thanh
lý tăng lên. Ngược lại, nếu giá BNB giảm, số tiền cho vay bằng USD của bạn cũng sẽ giảm theo,
rủi ro thanh lý cũng sẽ giảm theo.

Nếu bạn sử dụng một tài sản biến động làm tài sản thế chấp và đồng thời vay nó, bạn phải theo
dõi cẩn thận tài khoản của mình, trong trường hợp có những biến động thị trường mạnh bạn nên
phản ứng với chúng bằng cách điều chỉnh số tiền cho vay, v.v. Ngược lại, nếu tài sản thế chấp và
khoản vay cũng vậy, rủi ro thanh lý trong trường hợp này gần như bằng không. vì số tiền bạn
cầm cố và khoản vay bằng USD thay đổi đồng thời.

Hạn mức tín dụng của bạn cũng bị thay đổi từ từ do lãi suất biến đổi mà bạn kiếm được trên tài
sản thế chấp của mình giống như lãi suất trong cùng một mã thông báo mà bạn đã cung cấp cho
giao thức. Tất nhiên, nó cũng giống như khoản vay, trong đó lãi suất biến đổi này lần lượt được
thêm vào khoản vay của bạn (vì vậy nó tăng rất chậm).

—Todamon—