Hướng dẫn cách stake XVS trong vault và sử dụng quyền quản trị

Stake XVS để kiếm nhiều hơn XVS trong khi đó còn nhận được các đặc quyền khác thật đơn giản. Hướng dẫn sử dụng vault được trình bày dưới đây. Khi stake XVS bạn sẽ được:

 1. Nhận phần thưởng staking
 2. Sẽ có khả năng bắt đầu hoặc bỏ phiếu cho VIP hoặc ủy quyền bỏ phiếu cho người khác
 3. Sẽ có được phân phối thu nhập một phần từ giao thức

Tóm lại, chỉ những người gửi XVS vô vault mới có đầy đủ quyền và lợi ích.

XVS được gửi vào vault sẽ tuân theo các quy tắc sau:

 1. Thời gian mở khóa 7 ngày, phải mất 7 ngày sau khi yêu cầu rút thì người dung mới được rút XVS về ví và sử dụng cho mục đích khác
 2. Không thể được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay
 3. Sau khi có một sự kiện rủi ro xảy ra ở Venus và quỹ rủi ro không đủ để trả khoản thiếu hụt thì người gửi sẽ phải trả tối đa 10% tổng số tiền gửi để bù đắp cho tổn thất

Hướng dẫn sử dụng vault

 1. Truy cập app.venus.io/vaults và kết nối ví của bạn bằng núi Connet wallet trên cùng bên phải.

 2. Chọn 1 vault bạn muốn gửi tiền sau đó chọn stake và chọn số tiền bạn muốn gửi sau đó nhấn stake.

 3. Khi bạn muốn rút tiền, hãy chọn withdraw sau đó sang tab Request withdrawal rồi chọn số tiền muốn rút. Sau khi 7 ngày kể từ khi yêu cầu rút tiền, bạn có thể sang tab withdraw để rút tiền về ví.

Hướng dẫn sử dụng quyền quản trị

 1. Truy cập app.venus.io/governance chọn phần delegate.

 2. Sau khi nhấn vào bạn có thể tự bỏ phiếu bằng cách paste your address hoặc ủy quyền cho người khác bỏ phiếu.

 3. Chọn vào 1 VIP đang được bỏ phiếu để đọc nội dung đề xuất và bỏ phiếu nếu bạn không ủy quyền cho người khác. Sẽ có ba lựa chọn For(đồng ý), Against(chống lại) và Abstain(trung lập).

LƯU Ý! Mỗi một XVS bạn stake trong vault sẽ tương đương với 1 phiếu trong VIP.

—Todamon—