Venus v4 ทำไมถึงปัง (ฉบับเต็ม)

Venus Protocol เปิดตัวเมื่อปี 2020 โดยเป็น Protocol การกู้-ยืม เหรียญดิจิทัล แบบกระจายศูนย์ในการบริหารและเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารเสนอความคิดเห็น ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรโตคอลอย่างต่อเนื่อง
ในตลาดขาลง การกำหนดอัตราค่าต่างๆในโปรโตคอลที่ไม่เหมาะสมก็เป็นความเสี่ยงที่มีผลต่อการเติบโตถ้าใช้เป็นการลงทุน
โปรแกรมเหรียญหลักๆที่มีอยู่และถูกอนุมัติไว้แล้วจะบริหารจัดการสำรองไว้ใช้เป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มโอกาสในการได้รับการดอกเบี้ย APY เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้งานจะได้รับผลตอบแทนจากโปรโตคอลที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ต่อไป

การบริหารความเสี่ยง

 • Isolated Markets: นำไปสู่สินทรัพย์อืนๆที่มีอยู่มากเกินกว่าที่ Venus Protocol จะรองรับอยู่ในปัจจุบัน
  การกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยคงที่: เราเสนอเครื่องมือทางการเงินใหม่สำหรับเงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ในทุกตลาด (เน้นตลาดสถาบัน)
 • การอัปเกรดการบริหารการจัดการความเสี่ยง: การจัดการตอนเงินขาดมือ เช่นตอนคนกู้ออกไปเยอะๆ จนสภาพคล่องของเหรียญนั้นๆขาดแคลน (ช่วงนั้นดอกก็จะสูงตามด้วย เพียงแต่ต้องจัดการค่าต่างๆให้เหมาะสมเพื่อให้กลับมาสมดุลย์ดดยเร็ว) รวมถึงค่าธรรมเนียมความมั่นคงเพื่อตรึง VAI
 • พันธบัตร: เป็นแนวทางใหม่ในการระดมทุนเพื่อจัดการการเงินของโปรโตคอลในกรณีที่เกิดปัญหาการเงิน

การกระจายศุนย์

 • การกำกับดูแล: การปรับพารามิเตอร์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น การกำหนดบทบาทใหม่ การหยุดการดำเนินการบางอย่างในสถานะการณ์เฉพาะ (เมื่อตลาดเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ) และช่วงเวลาการโหวตประชามติที่นานขึ้นเมื่อมีการอัปเกรดหรือเปลี่ยนกฎเกณฑ์ใหม่ๆ
 • ความซ้ำซ้อนของฟีดราคา: เพิ่มความสามารถสำหรับออราเคิลฟีดราคาหลายรายการในสินทรัพย์เดียวกันเป็นมาตรการสำรองเพื่อป้องกันกความผิดพลาดของการฟีดราคาของออราเคิลเพียงรายเดียว

ประสบการณ์ผู้ใช้

 • Swap ในตัว Protocol เอง: การร่วมมือกับ DEX ภายนอกช่วยให้สามารถยืมและคืนได้ภายในคลิกเดียว ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถยืมหรือคืนสินทรัพย์ใดๆ โดยที่ไม่ต้องมีมันอยู่ในกระเป๋าสตางค์ (ใช้การ Swap สินทรัพย์ของเราภายในโปรโตคอลในการฝากหรือยืม แม้นแต่การเปลี่ยนสินทรัพย์โดยไม่ต้องถอนมาเพื่อ Swap แล้วฝากหรือคืนนอก Protocol) ในขณะที่ค่าธรรมเนียม DEX ส่วนหนึ่งจะเป็นของ Venus Protocol

ความท้าทายกับวีนัส V3

แม้ว่า Venus V3 ก็ยังคงเป็นผู้นำในตลาด DeFi แต่เราก็ยังต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในประเด็นดังต่อไปนี้:

 • พูลหลัก: ในพูลหลักของ Venus ไม่สามารถเพิ่มเหรียญใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว อาจเกิดปัญหาในด้านความน่าเชื่อถือของเหรียญ และไม่สามารถปรับค่าเสี่ยงได้ ปัญหาเหล่านี้ก็หยุดยั้งการเติบโตของโปรโตคอล

 • อัตราดอกเบี้ยผันแปร: อัตราผันแปรอาจผันผวนอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงตลาดที่มีความผันผวน และอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การโดนชำระบัญชีจำนวนมาก ผู้ใช้งานบางส่วนมักจะยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยในอัตราที่คงที่ (ลูกค้ากลุ่มสถาบันการเงินหรือรายใหญ่) และเรากำลังพัฒนาสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเช่นกัน

 • การกำกับดูแล: บางครั้งกระบวนการกำกับดูแลอาจช้าและไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ โปรโตคอลทั้งหมดต้องหยุดชั่วคราวเพื่อป้องกันการโจมตีหรือควบคุมความเสียหาย แทนที่จะหยุดมันเฉพาะจุดชั่วคราว (เช่นเหรียญไหนฟีดราคาผิดหรือมีความผิดปกติใดๆก็ระงับเฉพาะเหรียญนั้นๆ)

 • Oracles: ใน V3 Venus อาศัย oracle แค่ตัวเดียว ซึ่งเราก็ต้องเสี่ยงต่อการทำงานผิดพลาดของ Oracle ตามไปด้วย

 • ประสบการณ์ผู้ใช้: ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนไปใช้แอปพลิเคชันแยกต่างหากเพื่อ Swap แลกเปลี่ยนโทเค็น นอกโปรโตคอล ทำให้ผู้ใช้ไม่สะดวกเท่าที่ควรในการกู้-ยืม หรือฝากใน Vault (ห้องนิรภัย) ซึ่งถ้าเรา Swap ภายในได้โดยไม่จำเป็นต้องออกจาก Venus ได้ ก็เยี่ยมเลย

 • การบริหารความเสี่ยง: ไม่มีแนวทางในการจัดการตอนราคาร่วงอย่างรุนแรงใน V3 ซึ่งอาจนำไปสู่การชำระบัญชี ในขณะเดียวกัน VAI Stablecoin ก็ยังมีกรณีการใช้งานที่จำกัด ทำให้มีสภาพคล่องต่ำ ทำให้ Venus ต้องพยายามบังคับให้ Peg อยู่ที่ 1 ดอลลาร์

ความเสี่ยงและการแยกการจัดการตลาด

เนื่องจากเป็นโครงสร้างของ Venus แต่เดิมจะประกอบไปด้วยกับกระเป๋าหลักซอร์สแบบ cross-margin เท่านั้น ซึ่งจะเพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพในการจัดการเงินในพูล แต่ก็จะแชร์ความเสี่ยงระหว่างทุกสินทรัพย์เพราะว่าสินทรัพย์อะไรก็สามารถใช้เป็นเงินค้ำได้ ซึ่งไม่เหมาะกับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง ดังนั้น โมเดลนี้จึงไม่สามารถปรับขนาดเพิ่มสินทรัพย์ที่มีอยู่ได้มากนัก

หากเราสามารถแยกพูลได้ ในแต่ละสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เราก็จะหาสมดุลย์ระหว่างการบริหารประสิทธิ์ภาพของเงินทุน กับการบริหารความเสี่ยงให้กับโปรโตลคอลในระยะยาว เราก็จะสามารถเพิ่มสินทรัพย์ที่มีการแยกการจัดการบริหารความเสี่ยงที่แยกกันได้ ถ้าทำได้ตามนี้แล้วนี่ก็จะเป็นการเพิ่มตลาดให้กับลูกค้ามากขึ้นมากๆ โดยที่ไม่ต้องไปกระทบกับความเสี่ยงต่อการล้มเหลวของสินทรัพย์ที่มีต่อกลุ่มผู้ใช้งานในพูลหลัก

ตอนนี้มีทางเลือกที่ใช้แยกเก็บเงินที่นำมาใช้ใน DeFi มากมาย แต่ละทางเลือกจะให้วิธีการที่แตกต่างกัน แนวคิดของเราจึงพิจารณาทุกโมเดลในการหาความสมดุลที่ดีที่สุดระหว่างความเสี่ยงและปริมาณเงินทุน พร้อมกับการสร้างความยั่งยืนและการให้สิทธิ์ในการใช้งานแบบแยกบริหารความเสี่ยงกันเองสำหรับสินทรัพย์ที่มี ความผันผวนสูงหรือมีสภาพคล่องน้อย ซึ่งจะช่วยให้สร้างตลาดที่มีความเป็นอิสระในการจัดการความเสี่ยงแบบกำหนดเอง ในเช่นเดียวกัน ผู้ใช้จะได้มีตลาดเพิ่มขึ้นโดยไม่กระทบความเสี่ยงในพูลหลัก

เรายังสร้างวิธีการประเมินความเสี่ยง (risk profiling methodology) โดยแต่ละทรัพย์สินจะได้รับการกำหนดระดับความเสี่ยงและประเภทของกองทุนโดยพิจารณาจากความผันผวนและความเหมาะสมในการเปลี่ยนเป็นเงินสด:

 • ความเสี่ยงสูงมาก (Very High Risk)
 • ความเสี่ยงสูง (High Risk)
 • ความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk)
 • ความเสี่ยงต่ำ (Low Risk)
 • ความเสี่ยงน้อยมาก (Minimal Risk)

การประเมินนี้จะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนแต่ละรายการได้อย่างเหมาะสม

การใช้วิธีการให้กู้ยืมแบบ Isolated lending จะเพิ่มความสามารถในการให้กู้ยืมและยืมเงินได้กับสินทรัพย์ที่มีมากขึ้น แต่ละสินทรัพย์จะมีสภาพคล่องต่ำกว่าเดิม ดังนั้น การอำนวยความสะดวกในการใช้งานสำหรับผู้ใช้ Venus จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้พวกเขาสามารถจัดการความเสี่ยงระหว่างสินทรัพย์ที่ฝากกับที่กู้ในบัญชีของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในโมเดลนี้ ผู้ใช้งานยังได้รับเฟรมเวิร์กที่ชัดเจนในการเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการขาดความสามารถในการเงิน (liquidation risk) ในแต่ละสินทรัพย์และแต่ละพูล

การกู้ยืมแบบดอกเบี้ยคงที่ (Stable Interest Rate Borrowing)

เป็นทางเลือกใหม่ที่เสนอให้ผู้ใช้ Venus Protocol ผู้กู้สามารถชำระค่าเช่าโดยการจ่ายดอกเบี้ยคงที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้กู้ในการค้าประเวณีมักต้องการ ตัวอย่างเช่นเงินกู้ซื้อบ้าน การชำระดอกเบี้ยคงที่ช่วยให้บุคคลหรือสถาบันทางการเงินสามารถป้องกันการลงทุนด้วยความปลอดภัยมากขึ้น ภาวะตลาดบ่อยครั้งมีความผันผวนของความต้องการ กู้-ยืม สูงเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยคงที่จะมีความสำคัญในการและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด

เครื่องมือการเงินใหม่นี้จะให้ผู้ใช้งานมีทางเลือกในการใช้งานประโยชน์จาก Venus Protocol ได้มากขึ้น

อัตราคงที่ (stable rates) เป็นอัตราคงที่ในช่วงสั้น ๆ แต่สามารถปรับสมดุลในระยะยาวตอบสนองต่อเงื่อนไขในตลาดได้ อัตราคงที่จะคงที่ค่อนข้างมากและเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการวางแผนล่วงหน้าว่าจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ ในทางตรงกันข้าม อัตราค่าเงินตามตลาด (variable rate) จะเป็นอัตราที่ขึ้นอยู่กับการขอเสนอและความต้องการของตลาด อัตราคงที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและอาจเป็นอัตราที่เหมาะสมที่สุด ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในตลาด ผู้ใช้ Venus สามารถสลับระหว่างอัตราคงที่และอัตราค่าเงินตามตลาดได้ทุกเมื่อผ่านทางหน้าแดชบอร์ด

ช่วงที่มีความผันผวนของตลาดสูงอาจเปิดเผยผู้กู้ที่ใช้อัตราค่าเงินตามตลาดต่อความเสี่ยงที่จะถูกขายออก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับในระหว่างการกระทำของโปรโตคอล อย่างไรก็ตาม อัตราเงินกู้คงที่จะยังคงมีอัตราดอกเบี้ยคงที่และลดความน่าจะเป็นของการถูกขายออก เนื่องจากอัตราดังกล่าวจะถูกปรับตามเงื่อนไขในตลาด เช่น เงินทุนตลาด

ในช่วงเวลาที่ตลาดแสดงความผันผวนสูง ผู้กู้แบบอัตราดอกเบี้ยแปรผันอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการถูกลอยตัว (liquidation risk) เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับปรุงขึ้นในระหว่างการติดต่อกับโปรโตคอล อย่างไรก็ตาม การกู้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่จะมีอัตราดอกเบี้ยคงที่และลดความเสี่ยงในการถูกลอยตัวจากความผันผวนของตลาดได้บ้าง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่จะถูกปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขตลาด เช่น เงินทุนตลาด ยกเว้นในกรณีที่ตลาดมีความผันผวนมากเกินไป โปรโตคอลสามารถปรับอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่สูงขึ้นเพื่อดึงดูดผู้ฝากเงินมากขึ้น และเมื่อเงื่อนไขตลาดกลับสู่สภาวะปกติ อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับลงเหมือนเดิมตามปกติ

อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมที่เป็นแบบเสถียรจะคงที่จนกว่าอัตราการใช้งานของสินทรัพย์จะเกินระดับเกณฑ์การสมดุลใหม่ (ที่ตั้งโดยการใช้ XVS โหวต) หรืออัตราการกู้ยืมเฉลี่ยของตลาดน้อยกว่าอัตราการกู้ยืมแบบเปลี่ยนแปลง ในจุดนี้ อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมที่เป็นแบบเสถียรอาจถูกสมดุลใหม่โดยผู้ใช้งานใดก็ได้หรือตามที่ระบบ Venus ได้กำหนดผู้แทนเพื่อปรับสมดุลใหม่ การแต่งตั้งผู้แทนไม่มีผลให้เกิดกระบวนการกลาง และไม่คาดหวังว่าจะเกิดปัญหาหากผู้แทนนั้นออฟไลน์ชั่วคราว เนื่องจากผู้ใช้งาน Venus สามารถดำเนินการสมดุลใหม่ให้กับผู้ใช้งานคนอื่นได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการนี้ นั่นหมายความว่า อาจเกิดกรณีที่มีผู้ใช้งานที่ตรงตามเกณฑ์การสมดุลใหม่ แต่ไม่ได้รับการสมดุลใหม่โดยทันที

รายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการปรับสมดุลเงินกู้แบบคงที่จะมีอยู่ใน whitepaper ซึ่งสรุปได้ว่าอัตราค่าเงินกู้แบบคงที่จะคงที่จนกว่าจะเกิดสาเหตุหนึ่งในสองเงื่อนไขต่อไปนี้:

 1. อัตราการใช้งาน > อัตราการปรับสมดุล (ตามที่ระบบการบริหารกำหนด)
 2. เงื่อนไขที่สองที่อาจทำให้เกิดการปรับสมดุลในอัตราเงินกู้แบบคงที่คือ:

อัตราการกู้ยืมเฉลี่ยในตลาด < อัตราเงินกู้ยืมแบบเปลี่ยนแปลง

การปรับสมดุลนี้จะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับอัตราค่าเงินกู้แบบคงที่ซึ่งจะช่วยให้ง่ายต่อการทำนายกระแสเงินสดในอนาคตและลดการศูนย์เสียสินทรัพย์จากความผันผวนของอัตราเงินกู้แบบเปลี่ยนแปลง

การบริหารจัดการโปรโตคอล

Venus จะถูกดูแลโดย Venus DAO โดยมีการคัดเลือกและลงคะแนนเกี่ยวกับการอัปเดตโปรโตคอลภายใน 48 ชั่วโมงในการล็อกเวลาก่อนมีผล จุดนี้มีข้อดีหลายอย่าง เช่น ให้เวลาในการลงคะแนนเพียงพอ โปร่งใสต่อชุมชนเกี่ยวกับการเสนอการเปลี่ยนแปลง และมีเวลาในการแก้ไขการเสนอร้ายที่อาจเกิดขึ้น

ในเวลาเดียวกันก็ยังมีปัญหาบางอย่างดังนี้:

พารามิเตอร์ความเสี่ยงอาจไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ผู้จัดการความเสี่ยงต้องทำการประเมินค่าอย่างอย่างรอบคอบกว่าเดิม
การอัปเกรดสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงบทบาทควรมีช่วงเวลาการจัดการที่ยาวขึ้นเพื่อให้มีเวลาอย่างเพียงพอสำหรับชุมชนในการตรวจสอบและป้องกันการเสนอแนะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
การหยุดชะงักการทำงานอาจจะไม่สามารถกลับมาทำงานได้ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าเกินไป เช่น ตอน Venus หยุดการทำงานเป็นเวลาหลายวันจากเหตุการณ์ LUNA เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

วีนัส V4 ข้อเสนอเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:

 1. การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยสามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการโหวต อาจแบ่ง Venus Improvement Proposals (VIP) roles เป็น 3 ระดับ ได้แก่ Normal, Fast Track และ Critical ซึ่งจะมีวิธีการโหวตแตกต่างกันตาม VIP แต่ละระดับ โดยทำให้การเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีผู้ที่ได้รับบทบาทของ VIP roles เฉพาะ ซึ่งจะเพิ่มความแข่งขันของอัตราดอกเบี้ยกับอัตราดอกเบี้ยตลาดอื่น

ปล. การดำเนินการบางอย่างอาจจะผ่านช่องทาง “ช่วงเวลาไว” หรือ “วิกฤต” เมื่อจำเป็น ในการทำเช่นนี้ แทนที่จะตรวจสอบว่าผู้เรียกใช้เป็น "แอดมิน"กฎเกณฑ์ต่าง ๆ จะดีกว่าในการจัดการปัญหาหรือเรื่องต่างแบบแยกส่วน

 1. การดำเนินการ Governance ปัจจุบันที่มีระยะเวลา 48 ชั่วโมงอาจไม่เพียงพอสำหรับรายการสำคัญ เช่นการอัปเกรดสัญญาณและการเปลี่ยนแปลงบทบาท และเป็นไปได้ว่าผู้ที่มีความโจมตีอาจพยายามใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเอาชนะระบบ ดังนั้น เราขอเสนอการขยายรอบการดำเนินการ Governance สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่อ่อนไหวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของโปรโตคอล

 2. นักพัฒนาต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโดยกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโปรโตคอล Venus V4 ดังนี้

ก่อนหน้านี้ โปรโตคอลทั้งหมดต้องถูกหยุดเพื่อป้องกันการโจมตีหรือการควบคุมความเสียหาย ตัวอย่างเช่นในเหตุการณ์ LUNA ในเดือนพฤษภาคม 2566 โตอนนั้น Venus ต้องออฟไลน์เป็นเวลาหลายวันเพื่อการลงคะแนนและรอเวลาจากไทม์ล็อค ในขณะที่ข้อเสนอใหม่นี้เราไม่จำเป็นต้องหยุดโปรโตคอลทั้งหมดนานขนาดนั้น จึงสำคัญมากที่จะต้องมีฟังก์ชั่นการหยุดแบบแยกเป็นส่วนๆได้ตามตลาดนั้นในกรณีที่มีความจำเป็น และช่วยให้เราสามารถขยายตลาดไปในตลาดที่เป็นตลาดแยกจากพูลส่วนหลักได้

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ ในเวลาเดียวกันลดโอกาสในการเสนอข้อเสนอที่เป็นอันตรายหรือผิดพลาดให้ลื่นไหลขึ้น

ความซ้ำซ้อนของฟีดราคา

ในการเล่น DeFi (Decentralized Finance) ราคาในการซื้อขายมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากการตัดสินใจของผู้ใช้จะมีอิทธิพลต่อการใช้งานแอปพลิเคชันแบบอัตโนมัติ เช่น Venus ที่ให้ผู้ใช้จำนำสินทรัพย์ในมูลค่าตามราคาตลาด หากไม่มี oracle ที่สามารถรายงานราคาตลาดอย่างเป็นประจำได้ (เช่นในสภาวะตลาดที่สุดของความเดือดร้อนหรือมีการแก้ไขอย่างทุจริต) และ oracle นี้เป็นแหล่งเดียวที่ให้ราคา ตัวเลือกเดียวที่เหลือคือปรับปรุงราคาตลาด หรือหยุดการซื้อขายทั้งหมด การพึ่งพาต่อ oracle เดียวยังคงเป็นจุดอ่อนที่มีความเสี่ยงมากเพราะเป็นจุดตัดสินใจเดียวที่สามารถทำลายระบบได้อย่างรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายสูงในการป้องกันความผิดพลาดจากการอ้างอิงแค่จุดเดียว

การเสนอระบบการรองรับตัวเลือกพิเศษในการรับข้อมูลราคาแบบไม่ต้องเชื่อใคร (Oracle) เป็นเรื่องสำคัญสำหรับโปรโตคอล DeFi เพื่อให้มีให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เมื่อมีการล้มเหลวของการรับราคาจากออราเคิล ในระบบนี้ Venus จะอัปเดตราคาอย่างต่อเนื่องโดยใช้ทั้งสองฟีดใหม่และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญระหว่างสองฟีด หากพบความแตกต่างที่สำคัญ ราคาในรากฐานจะถูกตรวจสอบในการยืนยันจากแหล่งกลาง และฟีดที่มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าจะถูกหยุดจากการอัปเดตราคาใน Venus หากเป็นฟีดหลัก

นอกจากนี้ ในขณะดึงราคาจากออราเคิล ราคาต้องเป็นบวกและไม่ติดซึ่งถ้าราคาไม่ถูกต้อง เราจะพิจารณาว่าออราเคิลนั้นฟีดข้อมูลไม่ถูกต้องตั้งค่าและจะถูกปิดการใช้งาน

การรวม Swap เข้ากับ DEX

ในปัจจุบันผู้ใช้จำกัดการยืมหรือให้ยืมสินทรัพย์ที่มีอยู่ในกระเป๋าเงินของพวกเขาเท่านั้น ซึ่งจำกัดการเข้าถึงตลาดที่พวกเขาอาจมีส่วนร่วมและสร้างความเสียหายโดยต้องให้พวกเขาไปยัง DEX ภายนอกเพื่อทำการ Swap ดังนั้นเราขอเสนอการรวมส่วนประกอบของประสบการณ์ผู้ใช้งานให้ง่ายขึ้น ทำให้ Venus เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับกลุ่มผู้ใช้ใหม่ นอกจากนี้ยังเพิ่มฟังก์ชั่นการแลกเปลี่ยน (Swap) เข้ากับฟังก์ชั่นยืมและชำระหนี้ด้วยการให้คลิกเดียว ช่วยให้ผู้ใช้งานสะดวกสบายมากขึ้นและทำรายการได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Venus จะรวมกับ PancakeSwap และ DEX อื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของโทเค็นใดๆเพื่อมีส่วนร่วมใน Pool เหรียญของพวกเขา และไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น

ในขั้นตอนนี้ Venus สามารถรับเก็บเปอร์เซ็นต์จากปริมาณค่าธรรมเนียมจากพาร์ทเนอร์ DEX ที่มีส่วนร่วมในธุรกรรมเหล่านี้ได้ด้วย ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญสำหรับการเติบโตของมูลค่าโปรโตคอลเพิ่มเติม สำหรับแต่ละการสลับที่มีการนำเสนอผ่านพาร์ทเนอร์นั้น เช่น Pancakeswap และ Biswap ที่เป็นส่วนหนึ่งของนิเวศน์ โดย Venustreasury จะได้รับเปอร์เซ็นต์จากค่าธรรมเนียมสลับ 25% ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับโปรโตคอลได้อีกเท่าไรก็ตาม ในเวลาเดียวกัน ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและค่าธรรมเนียมของ DEX จะเหมือนกับการใช้งานปกติของผู้ใช้เว็บไซต์นั้น การรวมการสลับนี้จะทำให้ประสบการณ์การติดต่อกับตลาดการให้ยืมเงินและการคืนเงิน (เช่นการคืนเงิน) รวมถึงการใช้งาน Vault มีความง่ายมากขึ้น ซึ่งในเทียบกับการรับผลกำไรจากค่าธรรมเนียม DEX ที่มีอยู่ในด้านหลัง จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับ Venus ด้วย

การรวมกับ swap จะทำให้ประสบการณ์การใช้งานการจัดหาและการยืมเงิน (supply and borrow markets) มีความสะดวกมากขึ้น (เช่นในกรณีการชำระหนี้) รวมทั้งกับห้อง vaults ด้วย เนื่องจากการเชื่อมกับแต่ละตลาด Venus จะได้รับความสะดวกมากขึ้นอย่างมาก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมรายได้ของ Venus ผ่านการแบ่งปันค่าธรรมเนียมจาก DEX ด้านหลัง (back-end DEX fee sharing)

การปรับปรุงการจัดการบริหารความเสี่ยง
ของเราเน้นให้มีการสร้างกลไกสำหรับการคุ้มครองขาดทุนและการเรียกเก็บค่ามั่งคั่งเพื่อรักษา VAI ให้ติดตามมูลค่าเทียบเท่า

การถูกชำระบัญชี (Liquidations) อาจไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเสมอไป อาจเพราะเกิดจากปัญหาจาก Oracle, ความผันผวนของราคามากเกินไปหรือผู้ชำระบัญชี (Liquidator) ไม่ได้ทำงานอันเกิดจากขาดแรงจูงใจ ด้วยเหตุนี้ Venus Protocol จะสร้างกองทุนความเสี่ยงสำหรับแต่ละพูล ซึ่งจะได้รับรายได้จากพูลนั้นๆ มากถึง 40% ในรูปแบบของสกุลเงินของพูลนั้นๆ เมื่อเกิดการขาดทุน กองทุนความเสี่ยงจะนำสินทรัพย์จากกองสำรองความเสี่ยงมาประมูลเพื่อเรียกคืนหนี้ร้าย ในกรณีที่เกิดการล้มละลายและไม่มีผู้ชำระบัญชี กองทุนประกันภัยสามารถช่วยรับผิดชอบและชดเชยสำหรับความสูญเสียแทนได้ หลังจากนั้นเงินที่ได้จากค่าธรรมเนียมจะถูกย้ายไปยังกองทุนประกันภัยที่ถูกจัดตั้งไว้แล้ว

กระบวนการลดความเสี่ยงนี้ใช้การรายงานจาก Gauntlet และการวิเคราะห์ความเสี่ยงระหว่างสกุลเงินภายในตนเองเพื่อควบคุมการกระทำต่าง ๆ เพื่อให้เมื่อเกิดการขาดทุน กองทุนความเสี่ยงจะจัดสรรเงินอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับความเสี่ยงดังกล่าวโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงด้านสกุลเงินใหม่ นอกจากนี้ DAO อาจใช้รายได้ 40% เพื่อเพิ่มเงินหนี้ในกรณีขาดทุนผ่านกลไกหนี้ที่จะชดเชยความเสียหายและควบคุมหนี้เพื่อรองรับความเสี่ยงด้านความขาดทุน

การอัพเกรดการจัดการความเสี่ยงของเราเน้นในการให้กลไกสำหรับการคุ้มครองภายใน (shortfall coverage) และค่าศักย์เพื่อให้ VAI ยึดติดกับปริมาณเงินตราเดียวกัน

การจัดการความเสี่ยงของ Venus Protocol จะมีการจัดสรรเงินสำรองความเสี่ยง (risk fund) สำหรับแต่ละพูล โดยจะรับรายได้ 40% จากพูลนั้น ๆ เป็นสกุลเงินของพูลนั้น ๆ ในกรณีที่เกิด shortfall การขาดทุนนี้อาจเกิดจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น ปัญหาในระบบ oracle ความผันผวนของราคามากเกินไป หรือไม่มีผู้ประมูลซื้อเพราะขาดสิ่งกระตุ้น โดยทาง Venus Protocol จะทำการจำหน่ายสินทรัพย์ที่อยู่ใน risk fund เพื่อคืนกำไรและชดเชยหนี้สินที่เสียหาย ในกรณีที่ขาดทุนจนถึงขั้นหนี้สินไม่สามารถชำระได้ การรับประกันภัยจะช่วยจัดการชดเชยความสูญเสีย หากเกิดภัยคุกคามและไม่มีผู้ประมูลซื้อ เมื่อทุนถูกเคลื่อนไหวไปยัง Risk Insurance Fund ทุนจะถูกจัดสรรใหม่เพื่อจับคู่กับสกุลเงินที่เสี่ยงที่สุดต่อความขาดทุนและหนี้สินที่เสียหาย กระบวนการลดความเสี่ยงนี้ใช้การรายงานจาก Gauntlet และวิเคราะห์ความเสี่ยงระหว่างสกุลเงิน

กระบวนการตามขั้นตอนด้านบนจะถูกดำเนินการเมื่อพบว่ามีการขาดทุน ทำให้ Venus สามารถหยุดการเก็บดอกเบี้ยของการยืมเงินได้ ยกเลิกยอดยืมเงิน และติดตามหนี้เสียในตลาด

นอกจากนี้ จะมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับ Stablecoin ของ Venus Protocol ซึ่งเรียกว่า VAI อีกด้วย ปัจจุบัน VAI ยังไม่มีการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งส่งผลให้มีความเหนื่อยล้าในการซื้อขาย ทำให้ Venus ต้องกำหนดราคาของ VAI ให้เท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ แทน ดังนั้นเราขอแนะนำให้มีการเพิ่มค่าฤทธิ์เพื่อให้ VAI คงค่า ที่ผู้ใช้ต้องชำระเมื่อต้องการจะเปลี่ยน VAI เป็นเงินจริง ค่าฤทธิ์เหล่านี้จะถูกปรับตามอัตราฐาน ราคาของ VAI และอัตราอัตราฟลอทติ่ง เรทซึ่งเป็นอัตราปีต่อจำนวนบล็อกต่อปีบน Binance Smart Chain และทำให้ได้ค่าฤทธิ์ต่อบล็อก

การเรียกเก็บค่าความมั่นคง (stability fee) ของ Venus Protocol จะช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่สนใจในการซื้อขาย สามารถลดความผันผวนของราคาพร้อมสร้างมูลค่าสำหรับ Venus Protocol การเรียกเก็บค่าความมั่นคงนี้จะถูกนำไปใช้จัดการเงินในกรณีภัยคุกคามเช่นหนี้สินที่ผิดนัด กองทุนความเสี่ยง และอื่น ๆ

นอกจากนี้ ปัจจุบันจำนวนสูงสุดของ VAI ที่สามารถ Mint ต่อได้ถูกกำหนดโดยพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งระบบและไม่ได้คำนึงถึงตัวปัจจัยการค้ำประกันของโทเค็นที่มีการฝากไว้ ซึ่งอาจทำให้เกิดการถูกชำระบัญชีได้ ดังนั้น Venus V4 จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถ Mint VAI โดยขึ้นอยู่กับการเพิ่มของเหรียญที่ถูกนำมาถ่วงน้ำหนักไว้ ไม่ใช่จำนวนสูงสุดของทั้งระบบ เพื่อลดความเสี่ยงของการการถูกชำระบัญชี

กลยุทธ์การจัดการเงิน (พันธบัตร)

ภายใต้การจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะการจัดการขาดทุนและหนี้สินเสียของ Venus Protocol บริษัท Venus ร่วมกับที่ปรึกษากลยุทธ์ของตน (Hedgey) กำลังดำเนินการทำธุรกรรมการเงินกลยุทธ์กับนักลงทุนสถาบันเพื่อ Refinance ขาดทุนที่มีอยู่และเพิ่มเงินสำรองความเสี่ยง มีวัตถุประสงค์เพื่อออกพันธบัตรดีเซ็นทรัลไลฟ์ให้กับนักลงทุนสถาบันที่สำคัญโดยที่พวกเขาไม่เพียงแต่จะให้เงินกู้ที่ต้องการทันที โดยเจตนาของ Venus คือการออกพันธบัตรแบบ Decentralized Bonds ให้กับนักลงทุนสถาบันที่สำคัญโดยที่พวกเขาจะไม่เพียงแค่ให้เงินกู้ที่ต้องการทันทีเท่านั้น โดยนอกจากการให้เงินกู้ที่ต้องการทันทีแล้ว นักลงทุนสถาบันที่ได้รับการเลือกเอาไว้ในการออกพันธบัตร Decentralized Bonds ยังเป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อไป เนื่องจากว่าพวกเขาจะช่วยให้ Venus Protocol ได้ทำการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในสภาวะการเงินที่ไม่แน่นอนของตลาดเงินดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกพันธบัตรที่ Venus ได้จัดออกมีความสำคัญอย่างมากในการให้ความมั่นใจว่าการเงินของ Venus จะยังคงมีสถานะที่ดีโดยไม่มีช่องว่างในงบการเงินจากหนี้สินเสีย และจำนวนการออกพันธบัตรเกินจะถูกนำไปเติมทุนสำรองความเสี่ยงโดยทันทีเพื่อป้องกันช่องโหว่ของสภาพเงินสดและขาดทุนในอนาคต โดย Venus จะต้องพิสูจน์ว่าพวกเขาสามารถออกพันธบัตรให้กับสถาบันเหล่านี้ไม่เพียงแค่เพื่อ Refinance หนี้ของตนเองเท่านั้น แต่ยังเป็นการพิสูจน์ Use case ของพันธบัตรสำหรับโปรโตคอลอื่น ๆ ที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในอนาคตด้วย Venus ในฐานะเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับการออกพันธบัตร

ข้อความนี้อธิบายเกี่ยวกับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการลงทุน ซึ่งบางส่วนยังคงต้องได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมกับนักลงทุนตามปกติในช่วงระยะเวลาที่นักลงทุนยืนยันการลงทุน (ในปัจจุบัน) แต่ภาพรวมของเงื่อนไขถูกสรุปไว้ด้านล่างนี้;

 • EIP-4626 7 - โครงสร้างที่มีการแบ่งแยก tokenized vaults จะเป็นเสาหลักของโครงสร้างตลาดหุ้นตราสารหนี้
 • ตราสารหนี้จะใช้อัตราแบบลอยตัวของ stable coin ที่ใช้งานอยู่บนเวนุสเป็นพื้นฐานโครงสร้าง และจะถูกออกในรูปแบบอัตราแบบลอยตัวพร้อมกับเครดิตสเปรดมาตรฐานตามที่เป็นที่นิยมในสเปซ TradFi
  • นี้จะจัดเรียงรายได้เข้ากับกระแสความรับผิดชอบของ Venus DAO (การจับคู่ระยะเวลาที่ตรงกัน)
 • การจัดสรรเงินทุนเพื่อความเสี่ยง 40% จะถูกใช้ในการชำระคูปองและเงินต้นของตราสารหนี้
 • ตราสารหนี้สามารถส่วนลดหนี้ได้และชำระเงินล่วงหน้าตามความเหมาะสมของ DAO ในกรณีที่กระแสเงินสดมีนัยสำคัญพอที่ DAO จะพิจารณาชำระหนี้ตามอัตราที่เหมาะสม
 • เป้าหมายของการเก็บเงิน $80 ล้านดอลลาร์ด้วยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของ stable coin (โดยอิงจาก oracle ของตลาด Venus) รวมกับเครดิตสเปรด (เป้าหมายที่ 1.50%) เป็นอัตราทั้งหมด
 • ตราสารหนี้เป็นแบบ 7-8 ปี, ไม่สามารถเรียกคืนได้, สามารถชำระก่อนกำหนดได้โดยไม่มีค่าปรับ

โดยการเชื่อมโยงตราสารหนี้กับการจัดสรรเงินทุนเพื่อความเสี่ยง 40% โดยตรง จะทำให้ตราสารหนี้เป็นเชื้อชาติและมีลำดับความสำคัญสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไปที่ออกออกไป ตราสารหนี้เองจะเป็นเครื่องมือการออกตราสารหนี้ใหม่โดยมีการอ้างอิงเงินสดของโปรโตคอลในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้การลงทุนหรือการทำการเงินใหม่ในปัจจุบันเป็นไปได้จากผลกำไรในอนาคต

การลงคะแนนโหวตของชุมชน

ข้อเสนอ Venus V4 ของเราเป็นการแนะนำการปรับปรุงโปรโตคอล Venus ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรวบรวมการสนับสนุนและข้อเสนอแนะจากชุมชน

เราได้เริ่มต้นการตรวจสอบภายในแล้ว และหากชุมชน Venus ลงคะแนนเพื่อสนับสนุน V4 เราจะเริ่มต้นตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอกและประกาศกำหนดการเปิดเผยเริ่มต้นในเดือนนี้ถึงไตรมาส 1 ปี 2023

นอกจากนี้ ยังจะมีการเผยแพร่เอกสารขาว (whitepaper) เพื่ออธิบายรายละเอียดทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การอธิบายสูตรที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณอัตราเบี้ยเดินทางที่มีความมั่นคงและตรรกะของการคำนวณเหล่านั้น

บทสรุป
Venus V4 มุ่งเน้นการปรับปรุงในบริเวณต่าง ๆ เพื่อพัฒนาจาก Venus V3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่:

 1. พูลที่แยกต่างหาก: เพิ่มความยืดหยุ่นในการขยายขอบเขตของพูลที่มีพารามิเตอร์ความเสี่ยงที่สามารถปรับได้และการผสมสลับของโทเค็นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. อัตราดอกเบี้ยคงที่: เป็นทางเลือกที่ให้ความสามารถในการทำนายอัตราดอกเบี้ยและลดความเป็นไปได้ในการถูกล้างในช่วงเวลาที่มีความผันผวนของตลาดสูง
 3. การปรับเปลี่ยนการปกครอง: การปรับพารามิเตอร์อัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว การกำหนดบทบาท VIP การหยุดการดำเนินการบางอย่างในตลาดที่เฉพาะเจาะจง และการประเมินบทบาทในการปรับปรุงสัญญาและการกำหนดบทบาทใหม่ที่ยาวยืดมากขึ้น
  1. เพิ่มออรัคเลส: การรวมออรัคเลสจาก Binance Oracle และ Pyth เพื่อเพิ่มความทนทานของออรัคเลสและหลีกเลี่ยงจุดเสียหายในกรณีที่มีเหตุขัดข้องกับออรัคเลสเดียว
 4. ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้: การรวม DEX เพื่อให้การแลกเปลี่ยนเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีรายได้ 25% ไปยัง Venus
 5. การปรับปรุงการจัดการความเสี่ยง: การเพิ่มกลไกสำหรับการคุ้มครองข้อบกพร่องและการเรียกเก็บค่ามั่นคงต่อ VAI
 6. เพิ่มออรัคเลส: การรวมออรัคเลสจาก Binance Oracle และ Pyth เพื่อเพิ่มความทนทานของออรัคเลสและหลีกเลี่ยงจุดเสียหายในกรณีที่มีเหตุขัดข้องกับออรัคเลสเดียว
 7. ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้: การรวม DEX เพื่อให้การแลกเปลี่ยนเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีรายได้ 25% ไปยัง Venus
 8. การปรับปรุงการจัดการความเสี่ยง: การเพิ่มกลไกสำหรับการคุ้มครองข้อบกพร่องและการเรียกเก็บค่ามั่นคงต่อ VAI
 9. การออกตราสาร: หลักการและกลไกใหม่สำหรับการเงินในกรณีที่โปรโตคอลเจ๊งงาน

เราเชื่อว่าการเสนอแผนการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการเลื่อนขั้น Venus ไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงนี้จะเพิ่มความสามารถในการขยายขนาด ให้อัตราดอกเบี้ยที่มั่นคงสำหรับผู้ใช้ ปรับปรุงกระบวนการการบริหารจัดการและความทนทานของออรัคเลส สร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่เรียบง่ายและเพิ่มค่าธรรมเนียมให้กับ Venus และปรับปรุงกระบวนการจัดการความเสี่ยงของเรา

เราหวังว่าผู้ใช้งาน Venus Protocol จะตื่นเต้นตามที่เราตื่นเต้นกับการเสนอแผนการเปลี่ยนแปลงนี้และยินดีต้อนรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชนทั้งหมด

OK คาดว่ามาถึงตรงนี้คงเมากาวกันแล้วนะครับ (ถ้าอ่านแล้วเข้าใจหรือทนอ่านได้จนถึงตอนนี้นะครับ) แต่ถ้ายังงง หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม ก็สอบถามมาได้ที่ TG “Telegram: Contact @VenusProtocolThailand
ได้เลยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าครับ บาย

เดี๋ยวมีเวลาจะมาต่อนะครับ กำลังน่าสนใจดีเดียว