Průvodce likvidací Venus protokolu

Jakmile vložíme nějaká aktiva(tokeny) na Venus protokol, jsme oprávněni dostávat úrok (v uložené měně a navíc odměny vyplácené v XVS). Venus protokol nám poskytuje i další možnosti, kromě úročení našich tokenů, si můžeme vzít půjčku s použitím našeho aktiva jako zástavy této půjčky.


Kolik si mohu půjčit?

Pro každý token v protokolu Venus existuje „kolaterální faktor“, ten udává maximální částku, kterou si můžeme půjčit na naši zástavu za tento konkrétní token (kolaterál).

*Upřesnění: K dnešnímu dni 15.08.2022 mají všechny tokeny koeficient zajištění(kolaterální faktor) mezi 40-80 %, to se samozřejmě v budoucích návrzích může měnit.

Pro náš příklad si použijeme token DOT, který má kolaterální faktor 60%. MAXIMÁLNÍ částka, kterou si tedy můžeme půjčit, je 60 % hodnoty USD naší zástavy uložené na Venus protokolu. Tuto hodnotu nazýváme limit půjčky („Borrow limit“). Limit půjčky se zobrazuje v části „dashboard“ na App.venus.io jako lišta, která znázorňuje využité procento našeho úvěrového limitu. Tento ukazatel se pohybuje od 0% do 100% (pokud jde o hodnotu naší zástavy v USD, jedná se o zastoupení 0% až 60% hodnoty naší zástavy). Aby to bylo jasné, tak 100% využitého úvěrového limitu představuje 60% hodnoty naší zástavy. Nikdy bychom neměli nechat limit půjčky dosáhnout 100 %, protože v ten moment, můžeme být zlikvidováni.


CO TO TEDY ZNAMENÁ ,BÝT ZLIKVIDOVÁN‘‘?

Pokud je naše pozice likvidována, tak to znamená, že umožňujeme likvidátorovi zaplatit naši půjčku a dáváme mu právo převzít naši poskytnutou zástavu rovnající částce, kterou likvidátor vyplatil + 10% z této částky, která mu zůstává jako zisk.


Jaká může být maximální výše likvidace?

Likvidátor likviduje naší pozici natolik, abychom vyplatili naší půjčku, maximálně to je 50% hodnoty půjčky, kterou obratem získává zpět v podobě našeho dodaného aktiva plus přidaných 10% jako likvidační poplatek (tedy zisk pro likvidátora).


Mohu i já být likvidátorem?

Ano, likvidátorem může být každý (se zavedením nové tokenomiky v3 je to každý kdo drží minimálně 200.000 XVS). Potřebujete vědět, jak komunikovat s funkcí odpovídající smart kontraktu vToken, najít osobu v likvidační pozici, musíte mít BNB na zaplacení poplatku v síti a aktiva na vyplacení úvěru. Boti, kteří podobné likvidace automaticky provádějí, jsou často naprogramováni tak, aby to zvládli během několika sekund, takže provést likvidace manuálně, i když to není nemožné, bude často velmi obtížné (pokusit se o to můžete).


Jaká je tedy má reálná ztráta?

Když budete zlikvidováni, tak technicky Vaše jediná ztráta je ten 10%tní poplatek likvidátorovi (nově tedy 5% likvidátorovi a 5% jako zisk protokolu).


Vše si podrobně ukážeme na příkladu:

Vložil jsem DOT v hodnotě 100 USD a půjčil jsem si 60 USD v BNB.

Jak to tedy následně probíhá…

1) Půjčka: $100 kolaterál, $60 dluh, $60 (vypůjčeno) v mé peněžence

  • vložili jsme tedy $100 a půjčili si $60 - náš dluh je $60, které máme v peněžence

2) Likvidace: $67 kolaterál, $30 dluh, $60 v mé peněžence

  • během likvidačního procesu nám likvidátor vyplatil polovinu našeho dluhu ($30) a za to získal $33 z naší zástavy ($30+3 poplatek)

3) Vyplacení půjčky: $67 kolaterál, $0 dluh, $30 v mé peněžence

  • použili jsme $30 z naší peněženky na doplacení dluhu

4) Výběr aktiv: $0 kolaterál, $0 dluh, $97 v mé peněžence

  • v momentě kdy jsme vybrali naši zástavu zpět na peněženku nám tam zůstalo $97, tedy naše reálná ztráta po jednom likvidačním procesu je $3 = 3% naší celkové zástavy

ALE POZOR! Ošemetné je to v tom, že likvidátoři Vás mohou likvidovat znovu a znovu, dokud nebude váš úvěr ‚‘‘zdravý‘‘, takže pokud jste po první likvidaci stále přes maximální limit půjčky, budete zlikvidováni znovu.

*Půjčených $60 by pro mě znamenalo využití mého maximálního limitu půjčky, jinak řečeno mohl bych být okamžitě zlikvidován. Pokud budete pracovat s půjčkami, tak je nutné si vždy půjčit méně, abyste se nedostali do bodu likvidace.


Jak se dostanu do bodu likvidace?

  1. Změna hodnoty aktiva, které vkládáme:

Pokud tato hodnota klesne, riziko likvidace se zvyšuje, protože máme nižší aktuální USD hodnotu jako zástavu naší půjčky, zvyšuje se procento úvěrového limitu, jsme blíže k bodu likvidace. Naopak, pokud hodnota našeho zajištění roste, riziko likvidace se snižuje.

V příkladu jako zástavu používáme DOT, pokud tedy cena DOT klesá riziko likvidace se snižuje, pokud cena DOT roste, riziko likvidace se snižuje.

  1. Změna hodnoty aktiva, které si půjčujeme:

Pokud si půjčíme například BNB a cena BNB poroste, začne také růst hodnota naší půjčky v USD. Tím se samozřejmě také přibližujeme k využití maximálního úvěrového limitu a riziko likvidace roste. Naopak pokud by cena BNB klesala, bude klesat i výše naší půjčky v USD a také riziko likvidace.

Pokud používáte volatilní aktivum jako zástavu a také si ho půjčujete, musíte Váš účet pečlivě sledovat, při výraznějších pohybech trhu a reagovat na ně upravením výše půjčky atd… Naopak pokud je aktivum zástavy i půjčky stejné, riziko likvidace je v tomto případě téměř nulové, protože se současně stejným způsobem mění výše Vaší zástavy i půjčky v USD.

S naším úvěrovým limitem také pomalu pohybuje proměnný úrok, který získáváme za naši zástavu jako úrok ve stejném tokenu, který jsme dodali na protokol. Samozřejmě stejné je to i u půjčky, kde tento proměnný úrok je zase přičítán k naší půjčce (tedy ji velmi pomalu navyšuje).


Nakonec upřesníme pár pojmů:

Dodávka: Hodnota v USD, kterou vkládáme

Půjčka: Hodnota v USD, kterou si půjčujeme

Bod likvidace: Hodnota v USD, na kterou musí naše zástava klesnout, abychom se dostali do likvidační pozice.


Výpočet:

Dodávka x 0,6 (60% kolaterál faktor pro DOT) = Maximální částka k vypůjčení = Bod likvidace